A kollégiumról

A Kollégium Terezianum a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata által 1990-ben, a rendszerváltozás után újraindított és fenntartott intézmény, mely egyetemi és főiskolai leányhallgatóknak biztosít nyugodt légkört, családias, szeretetteljes otthonában, tanulmányaik idején.

A kollégium a szerzetesrend hagyományainak megfelelően, keresztény szellemű, világi értékrend szerint működik. Katolikus kollégiumról lévén szó, alapvető feladatunknak tartjuk, hogy hallgatóink ne csak tudásban, hanem hitükben is gyarapodjanak, közösségi emberré, felelős személyiséggé alakuljanak, valamint lehetőséget kapjanak keresztény elkötelezettségükről tanúságot is tenni.

Azokat a leányokat várjuk ide, akik a keresztény értékrendet vallják magukénak, s hajlandók a kollégium lelki és imaéletében is aktívan részt venni. Elsősorban a katolikus leányokat hívjuk, de helyet biztosítunk más történelmi egyház fiataljainak is. Hitéleti programjaink nem kötelezőek, a jelentkezőktől azonban elvárjuk, hogy erre belső igényük legyen.

 

Tárgyi feltételeink:

  •  A kollégium a belvárosban van, ahonnan a legtöbb egyetem és főiskola gyorsan elérhető.
  •  Lakószobáink fele négy-, a többi kettő- és háromágyas.
  •  Minden szobában van internet csatlakozás.
  •  Az elmélyült tanulást három tanulószobánk segíti.
  •  A kollégiumban étkeztetést nem tudunk biztosítani, azonban három felszerelt  konyhában melegítési, főzési lehetőség van.

 

Nincsenek luxus körülményeink, de a kulturált életvitelre a feltételek adottak. Állandóan nyitott kápolna, közel 3000 kötetes könyvtár, számítógépes szoba, társalgó és TV szoba, tornaterem, automata gépekkel felszerelt mosókonyha segíti a lelkileg, szellemileg és testileg egészséges életvitelt. Zenegyakorlás megoldott, zongora is van.

A kollégiumban két félállású kollégiumi tanár dolgozik, akiknek a feladatuk, - a hallgatók emberi méltóságát maximálisan tiszteletben tartva,- segítséget, iránymutatást adni tanulásban, viselkedésben, problémák megoldásában, önszerveződő tevékenységek lebonyolításában. A hallgatók érdekképviseletét a diákönkormányzat évente újraválasztott képviselői látják el.